RUŠÍ SE VÝROBA LEZECKÝCH KOMBINÉZ

Od 1.7.2016 se ruší výroba kombinéz LEZEC II a LEZEC III.